Corona-maatregelen

Mondzorgpraktijken zijn van 16 maart tot en met 21 april 2020 gesloten geweest voor reguliere zorg op advies van de beroepsvereniging. Wel konden patiënten in deze periode terecht voor spoedzorg en later ook voor semi-spoedzorg.

Vanaf 22 april 2020 mogen mondzorgpraktijken weer reguliere behandelingen uitvoeren. Hier zijn door de beroepsvereniging is samenspraak met het RIVM wel afspraken over gemaakt en er zijn richtlijnen opgesteld.

 

In de Tandheelkunde werken wij al jaren met strenge infectie-preventie richtlijnen. Vanwege de Corona hebben wij de volgende extra maatregelen getroffen:

 • Patiënten die een afspraak hebben staan, krijgen een week van te voren een afspraakbevestiging. Hier staat een link in met een digitale vragenlijst in verband met de Corona. Deze afspraak dient u in te vullen om te kunnen beoordelen of de afspraak wel of niet door kan gaan.
 • Wij laten patiënten zoveel mogelijk alleen komen, zonder onnodige begeleiding;
 • Bij binnenkomst aan de achterzijde van het pand dient u eerst uw handen met handalcohol te desinfecteren;
 • Voordat u plaatsneemt in de wachtkamer dient u uw handen te wassen in de poetshoek;
 • In de wachtkamer hebben wij alle tijdschriften en speelgoed weggehaald;
 • Wachtruimtestoelen staan minimaal 1,5 meter uit elkaar;
 • Wij geven u geen hand bij binnenkomst;
 • Wij laten u 1 minuut spoelen met 1% waterstofperoxide voor desinfectie van de mond.

 

In mondzorgpraktijken mogen GEEN patiënten worden behandeld met Corona of met vermoeden op Corona. Patiënten die Corona hebben worden op speciale CAM-praktijken behandeld en worden door ons hier naar toe verwezen.

 

De volgende patiënten categorieën kunnen wij geen afspraak geven in onze praktijk en dienen wij door te verwijzen naar een CAM-praktijk:

 1. mensen van 70 jaar en ouder;

 

 1. 18 jaar en ouder die chronisch ziek zijn;
 • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
 • chronische hartaandoeningen;
 • diabetes mellitus;
 • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
 • verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie bij hematologische aandoeningen, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandelingen nodig is, of bij Chemotherapie en/ of bestraling bij kankerpatiënten.

 

 1. personen ouder dan 18 jaar in een van onderstaande situaties die een verhoogd risico hebben om anderen te infecteren;
 • met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen;
 • woonachtig in een verpleeghuis die niet vallen onder bovengenoemde categorieën.

 

Mocht u niet in een risico groep behoren dan graag overleg bij onderstaande klachten:

 • verkoudheid;
 • niezen;
 • hoesten;
 • keelpijn;
 • moeilijk ademen;
 • koorts;

 

 

Mocht u niet in de risicogroep behoren maar onderstaand is van toepassing op u, graag de afspraak annuleren;

 • heeft u nu corona;
 • heeft u huisgenoten/ gezinsleden met bewezen Corona;
 • bent u in thuisisolatie;
 • bent u genezen van Corona korter dan 2 weken geleden.

 

 

Wij begrijpen dat sommigen van u het spannend vinden – ook al valt u niet in een risicogroep – om vanwege de Corona naar de tandarts te gaan. Mocht u vragen hebben mag u ons uiteraard hierover bellen of een mail sturen. Mocht u desondanks toch liever uw afspraak willen uitstellen breng ons hier van op de hoogte.