Brug

Een brug wordt gemaakt ter vervanging van één of meer ontbrekende tanden en/of kiezen. Het zijn meerdere kronen aan elkaar. Een brug zit vast aan twee of meer pijlers. Pijlers zijn afgeslepen tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte van de ontbrekende tand of kies. Een brug bestaat uit twee of meer kronen die op pijlers passen en een brugtussendeel, ook wel ‘dummy’ genoemd. Afhankelijk van uw gebitssituatie wordt gekozen voor een volledig keramische brug of (bij grote overspanningen) een metalen onderlaag met daarover porselein gebakken. Vooraf wordt met u besproken welk materiaal er bij u gekozen zal worden.

Kijk ook op de site www.allesoverhetgebit.nl