Klachten

Wij voeren onze behandelingen met uiterste zorgvuldigheid uit en proberen u zo goed mogelijk te informeren. Mocht het desondanks toch een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, vraag ons dan om een verhelderend gesprek. Dit geeft voor u de mogelijkheid om uw verhaal te doen en ook de tandarts kan uitleg geven over de gang van zaken. Samen met uw tandarts kunt u dan zoeken naar een eventuele oplossing.

Komt u er samen met uw tandarts niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling of formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.