Implantaten

Implantaten ter vervanging van 1 of meerdere tanden en kiezen

Als u een tand of kies mist waardoor u minder goed kunt kauwen of u minder goed durft te lachen zou op de plek waar de tand of kies mist in veel gevallen een implantaat geplaatst kunnen worden. Een implantaat is een titanium kunstwortel die in uw kaak wordt gezet. Hierop kan dan een kroon worden geplaatst. Mocht u meerdere tanden of kiezen missen kan ook naar de optie worden gekeken voor meerdere implantaten en vervolgens het plaatsen van een brug.

Implantaten ten behoeven van een overkappingsprothese (klikprothese)

Als u een volledige prothese heeft en u wilt graag dat deze vaster in de mond zit, kunnen we samen kijken naar de mogelijkheid van een overkappingsprothese op implantaten (klikprothese). In de meeste gevallen worden 2 implantaten in de onderkaak geplaatst waar de onderprothese op vastgeklikt kan worden.

Kijk ook op de site www.allesoverhetgebit.nl